ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ

 

 

              ՀՐԱՉՅԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

 

Հրաչյա Վարազդատի Համբարձումյանը ծնվել է 1958 թվականի սեպտեմբերի

24-ին Կոտայքի մարզի Գեղաշեն (նախկինում՝ Հրազդան) գյուղում:

        1965-1966 ուստարում ընդունվել և 1974-1975 –ին ավարտել է Գեղաշենի միջնա-

կարգ դպրոցը:

        1975 թվականին ընդունվել է Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտ և 1980-ին

ավարտել ավտոմոբիլներ և ավտոմոբիլային տնտեսություններ բաժինը:

       1980-1985  թվականներին  Հրաչյա Համբարձումյանն աշխատել է Գեղաշենի Կի-

րովի անվան կոլտնտեսությունում:

        1986-1989 թվականներին սովորել է Մոսկվայի ավտոճանապարհային ինստի-

տուտի ավտոտրակտորային շարժիչների ամբիոնի ասպիրանտուրայում:

        1989 թվականին Հրաչյա Համբարձումյանը պաշտպանել է թեկնածուական թեզ:

        1990-1991 թվականներին նա աշխատել է Աբովյանի «Բերրիություն» արտադրա-

կան միավորումում որպես փոխտնօրեն, իսկ 1992-1996-ին՝  «Գոյատևում» Փ/Ձ

տնօրեն:

        1996 թվականից մինչև այժմ աշխատում է Հայաստանի մաքսային ծառայության

համակարգում: 

        Ամուսնացած և ունի երկու որդի:

 

Հեղինակություն © 2022 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։