ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ԼԻՊԱՐԻՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ

                ԼԻՊԱՐԻՏ  ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

 

Լիպարիտ Հայրապետի Նավասարդյանը ծնվել է1940 թվականին ՀՀ Կոտայքի 

մարզի Գեղաշեն գյուղում /նախկինում՝ Հրազդան/:

       1947-1948 ուստարում ընդունվել և 1956-1957-ին ավարտել է տեղի միջնակարգ

դպրոցի 10-րդ դասարանը:

        1958-1963 թվականներին սովորել և ավարտել է Երևանի պետական համալսա-

րանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը: Ավարտելուց հետո աշխատել է համալսարանում որ-

պես գիտաշխատող:

        1975-ին նա պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն:

        Լիպարիտ Նավասարդյանը 1993-ից մինչև այսօր աշխատում է համալսարանի

կենսաքիմիայի ամբիոնում:

        2003 թվականին պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն, 2004-ին նրան

շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում:

        Այժմ Լիպարիտ Նավասարդյանը Երևանի պետական համալսարանի կենսաքի-

միայի ամբիոնի պրոֆեսոր է:

        Լիպարիտ Նավասարդյանն ունի երկու զավակ և թոռներ: Մեծ որդին մասնագի-

տությամբ իրավաբան է, իսկ կրտսերը՝ բժիշկ (բժշկական գիտությունների դոկտոր է):

        Բազմափորձ ու վաստակաշատ գիտնականն աշխատում է իրեն հարազատ դար-

ձած մայր բուհում՝ նպաստելով հայրենական գիտության զարգացմանն ու առաջ-

ընթացին: Իր համեստ աշխատանքի համար արժանացել է բազմաթիվ պարգևների:

 

 

Հեղինակություն © 2022 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։