ԲԱԲԱՅԱՆ ՆԱԻՐԱ ԱԼԵՔՍԱՆԻ

   

     Նաիրա Ալեքսանի Բաբայանը ծնվել է 1967 թվականի նոյեմբե­րի 17-ին Կոտայքի

մարզի Գեղաշեն գյուղում՝ ծառայողի ընտանի­քում:

     1973-1974 ուստարում ընդունվել և 1982-1983-ին ավարտել է Գե­­ղաշենի միջնա-

կարգ դպրոցը ոսկե մեդալով:

     1985 թվականին ընդունվել է Երևանի պետական համալ­սա­րա­նի կենսաբանության

ֆակուլտետի կենսաքիմիայի բաժինը և ավար­տել գերա­զան­ցության դիպլոմով: 

     Ուսանողական տարիներին զբաղ­վել է հասա­րակական աշխատանքով. եղել է ֆա-

կուլտետի ՈՒԳԽ-ի նախագահ, ֆակուլտետի անվանական թոշակառու:

     1990-1999 թվականներին նա աշխատել է Աբովյան քաղաքի թիվ 7 միջ­նակարգ

դպրոցում որպես քիմիայի և կենսաբանության ու­սուց­չուհի:

     1997 թվականին աշխատանքի է անցել Գեղաշենի միջնակարգ դպրոցում նույն 

մասնագիտությամբ: 

     2003 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչ օրս աշխատում է «Գեղա­շե­նի միջնակարգ

դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակեր­պու­թյան (ՊՈԱԿ) տնօրեն: 

     Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա:

Հեղինակություն © 2022 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։