Այբբենարանի հանդես

                                                   «ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆԻ ՏՈՆ»

       Մայիսի 17-ին կայացավ «ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆԻ ՏՈՆ» հանդեսը դպրոցի առաջին դա-

  րանների աշակերտների մասնակցությամբ:

       Դասվարներ Սոֆիկ Մեհրաբյանն ու Արմենուհի Սարգսյանը կազմակերպել էին

  հետաքրքիր ու բովանդակալից ցերեկույթ արդեն տառաճանաչ դարձած մանուկների

ուժերով: Դահլիճն էլ էր մանկացել` կիսելով թոթով լեզվի ու մաշտոցյան այբուբենի

  գաղտնիքներին ծանոթ աշակերտների հուզմունքը և սրտի անկեղծ խոսքը: Մանուկ- 

 ների   շուրթերից  հնչում էին երգեր ու բանաստեղծություններ` նվիրված հայերենի

առաջին ուսուցչին, գրին ու դպրությանը, իսկ բեմականացված հատվածների միջո-

  ցով ներկայացրին  Մ.Մաշտոցի ապրած և տառերը ստեղծելու ժամանակաշրջանը:   

       Նշեցին,  որ հայոց տառերը միշտ էլ եղել են հայրենիքի զինվորներ` Հայկ Նահա-

  պետ, Վարդան Մամիկոնյան, Անդրանիկ զորավար, Կոմիտաս,  Հովհաննես Թու-      

 մանյան, Վազգեն Սարգսյան, որոնք կյանքի գնով պահել են հող հայրենին, քրիստո-

  նեական հավատը և սուրբ Մաշտոցի անմահ անունը:                                                  

      Երկու առաջին դասարանների բոլոր աշակերտները երդվեցին սիրել  ու պաշտել

մայրենի  լեզուն և ստանալով «Առաջին քայլեր» խմբակային գիրք-ալբոմը՝ փոխադըր-

 վեցին երկրորդ դասարան:                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հեղինակություն © 2022 Geghashenschool։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են։
Joomla-ն ազատ ծրագրաշար է, որը տարածվում է GNU GPL արտոնագրով։